Pitanja i odgovori

U ovom delu možete da se detaljno informišete o mogućnostima za sakupljanje sredstava za vašu ideju ili projekat. Trudili smo se da pružimo odgovore na sva relevantna pitanja. Ukoliko ne možete da ovde pronađete informaciju koja vas zanima, slobodno nas kontaktirajte.

Da li mogu da prijavim projekat ukoliko se mesto realizacije projekta ne nalazi na teritoriji Timočke krajine?

Nažalost, u ovom trenutku Fondacija Iskorak neće prihvatati projekte koji se geografski ne tiču Timočke krajine. Fondacija deluje u osam opština Timočke krajine te je i očekivano da bude fokusirana na projekte koji se bave potrebama i izazovima u ovom regionu. Ukoliko želite da prikupljate sredstva za svoj projekat kroz crowdfunding, ali ne dolazite iz Timočkre krajine, savetujemo vam da posetite sajt www.donacije.rs, kao i sajt www.crowdfunding.rs

Šta ukoliko ne prikupimo ciljani iznos sredstava?

Ovaj deo sajta Fondacije Iskorak ne funkcioniše kao All-or-nothing crowdfunding platforma. Drugim rečima, ne gubite sredstva koja ste sakupili ukoliko ne dosegnete ciljanu svotu novca. Nadamo se da ćete na druge načine uspeti da prikupite ostatak sredstava. 

Koji su sve troškovi prikupljanja sredstava na ovom sajtu?

Troškovi za svaku donaciju su sledeći:

- za Visa platne kartice – 2,6% od bruto vrednosti transakcije;
- za MasterCard i Maestro platne kartice e – 2,6% od bruto vrednosti transakcije;
- za administraciju ovog sajta Fondacije Iskorak - 3% od bruto vrednosti transakcije.

Kako mogu da doniram novac za određen projekat?

Novac se može donirati putem kreditnih kartica (sve vrste ličnih i poslovnih Visa, Maestro i Mastercard kartica sa kojima se može plaćati na internetu). Pored toga, moguće je koristiti i Paypal sistem plaćanja. 

Da li ovaj sajt može da se koristi za sakupljanje sredstava potrebnih za lečenje građana?

Sajt Fondacije je pre svega usmeren na prikupljanje sredstava za projekte i inicijative kojima se rešavaju zajednički problemi koji pogađaju određen, širi krug građana. Tako je odgovor na ovo pitanje - Ne. Za sakupljanje sredstava potrebnih za lečenje građana u zemlji ili inostranstvu vam savetujemo da se obratite fondacijama poput Humanitarne fondacije "Budi human" ili Fondacije "Podrži život"

Kako se i kada prenose sredstva koja se prikupe putem sajta Fondacije Iskorak?

U slučaju da sredstva prikuplja pravno lice, odnosno udruženje građana, sredstva se prebacuju na namenski račun udruženja na osnovu Ugovora o donaciji koji se potpisuje između Fondacije Iskorak i udruženja koje prikuplja sredstva. Sva međusobna prava i obaveze su regulisana ovim Ugovorom. U slučaju da sredstva prikuplja fizičko lice ili neformalna grupa, sredstva se neće prebacivati na privatni račun, već će ceo budžet administrirati Fondacija Iskorak. Drugim rečima, Fondacija će direktno vršiti sve isplate dobavljačima roba i usluga u okviru tog projekta.