Fondation team


Dejan Perić -

Dejan je izvršni direktor Fondacije Iskorak. U Zaječarskoj inicijativi, koja je osnivač Fondacije, bio je od njenog osnivanja, na različitim pozicijama, uključujući i poziciju Koordinatora programa za razvoj filantropije. Završio je ekonomiju. Kao direktor Fondacije, doprineo je pokretanju inovativnih mehanizama za prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici. Takođe je bio aktivno ukljulen u osnivanje Federacije fondacija za razvoj zajednice u Srbiji, kao i pokretanje Balkanske inicijative za razvoj community fondacija. 

Oženjen je i ima dvoje dece.