Način rada fondacije

Kako Iskorak radi na razvoju lokalnih zajednica?
 

 • Pokretanje i korišćenje lokalnih resursa. Za pozitivne promene u zajednicama su neophodni lokalni resursi – ljudi, njihove veštine i sposobnosti i sredstava koja su spremni da ulažu za svoj grad ili selo. Fondacija Iskorak teži da pokrene ljude u Timočkoj krajini da ulažu svoje vreme, svoje veštine i svoj novac za dobrobit svojih zajednica. Ukoliko se mi ne angažujemo i založimo za svoje zajednice, ne možemo očekivati da to čine drugi.
   

 • Prikupljanje sredstava van zajednice za različite potrebe koje u zajednici postoje. Pored lokalnih sredstava, fondacija se trudi da prikupi sredstva od međunarodnih privatnih i bilateralnih donatora, razvojnih agencija, korporativnog sektora, kao i drugih potencijalnih donatora koji dolaze izvan Timočke krajine. Ova sredstva se isključivo koriste za rad fondacije i  njene programe. Kada je reč o prioritetnim stvarima za zajednicu, fondacija nastoji da pokreće veće akcije prikupljanja sredstava, spajajući lokalne i resurse koj dolaze izvan zajednice.
   

 • Davanje donacija. Fondacija Iskorak daje donacije udruženjima građana i neformalnim grupama za vlastite aktivnosti kojima se doprinosti razvoju zajednica u Timočkoj krajini i rešavanju konkretnih lokalnih izazova. Donacije se obično dodeljuju kroz javne konkurse koji pokrivaju različite teme. U izuzetnim slučajevima, najčešće kada se radi o humanitarnim akcijama, primaoci donacije mogu da budu i pojedinici.
   

 • Jačanje društvenog kapitala – poverenja i odnosa između ljudi u zajednicama. Usled veoma loše situacije u svakom pogledu i brojnih negativnih dešavanja, ljudi se počeli da se otuđuju od zajednica u kojima žive, dok se poverenje drastično smanjilo. Samo one zajednice u kojima postoji solidarnost među ljudima i briga za njenim opštim interesom mogu da napreduju. Zato fondacija Iskorak stavlja naglasak na aktivnosti kojima se jačaju ove veze.
   

Fondacija Iskorak posebno aktivno sarađuje sa svojim osnivačem, Zaječarskom inicijativom