Jednaka šansa za sve!

Udruženje građana "RIME" nastalo je kao potreba porodica dece sa poteškoćama u razvoju, njihove želje da se udruže i da, osim pružanja međusobne podrške, kreiraju bolje uslove za život u našoj sredini. Kako su deca rasla, javila se i potreba za programima namenjenim starijim uzrastima.

 

Integracija mladih sa mentalnim teškoćama u društvenu zajednicu ide izuzetno sporo. “Mi želimo da promenimo sliku osoba koje imaju teškoće u razvoju, razbijemo predrasude o njima i pružimo im šansu da struktuirano provode slobodno vreme, da se uče samostalnosti,  pokažu svoje potencijale i doprinesu zajednici."

    

Zato želimo da pokrenemo ručnu proizvodnju papira od iskorišćenih paklica cigareta.” 
 

 

ZAŠTO BAŠ TO?

 

            U ručnoj proizvodnji papira, uloge su aktivne i delikatne – bilo da je u pitanju priprema paklica za dalju obradu, mešanje sa specijalnom tečnošću, a zatim rad sa sitom, nakon kojeg se u drvenim ramovima iz okvira izbacuje višak vode i zatim presuje buduće parče papira. Nakon osnovne obrade, papir se u drvenim ramovima suši na polici.

 

Tehnika ručne proizvodnje papira je u svim fazama veoma jednostavna za usvajanje i kao takva veoma korisna u radnom osposobljavanju i angažovanju mladih osoba sa intelektualnim teškoćama.

 

Nakon izlaska iz proizvodnje, u rukama novih vlasnika/ca,to naše parče papira biće ponuđeno za široku lepezu novih proizvoda: papira za crtanje i štampanje, pozivnica, čestitki, poštanskih koverti, koverti za sitne poklone, beležnica, rokovnika...

Cilj projekta

Naš cilj je da radno angažujemo mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, koje bi kroz proizvodni proces stekle značajno iskustvo u radu, učile o pravilima rada i odnosima na radnom mestu, i imale veće šanse za buduće zaposlenje.

 

Kako bismo uspeli u ovoj zamisli, potrebna su nam novčana sredstva za opremu, na kojoj bi mladi ljudi radili i proizvodili papir.

 

  UKUPNO NAM JE POTREBNO 140.000,00 RSD.

Donirajte

Prikupljena sredstva

Trenutno prikupljeno 3500 Ukupno potrebno 140000
Donirajte

Pokretač inicijative:

Udruženje građana "Rime"
Generala Gambete 82

Autentičnost i verodostojnost:

Za autentičnost i verodostojnost lokalnih inicijativa koje prikupljaju sredstva putem ove platforme garantuje Fondacija Iskorak.