Donirajte: Pomozimo da napuštene životinje dobiju šansu!

Ovim putem ćete podržati akciju "Pomozimo da napuštene životinje dobiju šansu! ".

Sva plaćanja će biti izvršena u valuti Republike Srbije – dinaru (RSD). Iznos koji će se naplatiti sa računa vaše kreditne kartice se dobija konverzijom Eura ili Dolara u dinare prema trenutnom kursu Narodne banke Srbije. Kada se vrši naplata sa računa vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema kursu kompanije koja izdaje kreditnu karticu. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost male razlike u odnosu na cifru koja je prikazana na našem web sajtu.


Načini doniranja:

- Platnim karticama(Visa, Mastercard, Maestro)