Uručena donacija školi Jelena Majstorović u Zaječaru

Fondacija Iskorak je danas uručila didaktička pomagala i Montesori materijal predstavnicima Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Jelena Majstorović” u Zaječaru i na taj način doprinela opremanju Montesori kabineta u ovoj školi. Ukupna vrednost ove donacije iznosi 300.000,00 dinara, a sredstva su prikupljena na velikom humanitarnom bazaru koji je fondacija Iskorak organizovala u zaječarskom Omladinskom centru.

Tokom ovog humanitarnog bazara je prodavana odeća koja je imala felere a koju su popravljali  učenici smera – Tekstilstvo i kožarstvo škole “Jelena Majstorović”.

Opremanje Montesori kabineta za školu znači bolje uslove za rad škole, kao i kvalitetnijeg izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa. U mnoštvu metoda koje se primenjuju u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, Montesori metod se pokazao kao efikasan u smislu podrške da svako dete napreduje i uči sopstvenim tempom. Ovi materijali predstavljaju veoma važan uslov za pravilan psiho-fizički razvoj svakog deteta.