Zavod za zaštitu prirode Srbije procenjuje Kraljevicu

 

Predlozi i peticija za pokretanje zaštite i unapređenje trenutnog stanja Spomen park-šume  „Kraljevica“ nedavno su predati Gradskom veću u Zaječaru. Između ostalog, poslat je i dopis Ministarstvu za zaštitu životne sredine Srbije. Odgovor Ministarstva ovde prenosimo u celosti:

 

Poštovani,

 

Na osnovu vašeg zahteva br. 35/21 od 13.05.2021. kojim ste se obratili Ministarstvu zaštite životne sredine od čije strane je prosleđen Zavodu za zaštitu prirode Srbije, sa molbom za pomoć u aktivnostima zaštite prirode na prostoru Grada Zaječara, odnosno inicijativom za zaštitu Spomen park-šume „Kraljevica“ u Zaječaru, obaveštavamo vas o sledećem:

 

Spomen park-šuma „Kraljevica“ u Zaječaru do sada nije bila pod zaštitom na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispravka, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon), odnosno nije imala status zaštićenog prirodnog dobra, pa samim tim se i ne nalazi u Centralnom registru zaštićenih prirodnih dobara. Da bi prirodno dobro bilo upisano u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara, mora imati status zaštićenog područja na osnovu Zakona o zaštiti prirode, a na osnovu prethodno izvršene valorizacije od strane stručnih saradnika Zavoda i to uz uslov da područje poseduje značajne prirodne vrednosti, odnosno ispunjava kriterijume za zakonsku zaštitu prema Pravilniku o krituerijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS“ br. 97/2015).

 

Aktivnosti na istraživanjima i valorizaciji prirodnih dobara Zavod sprovodi na osnovu srednjoročnog Plana rada i godišnjeg Programa rada. Shodno tome, Zavod će planirati preliminarnu valorizaciju i izlazak na teren stručnih saradnika kako bi vrednovali područje predloženo za zaštitu i utvrdili mogućnost njegove zaštite. S obzirom na to da se radi o području koje poseduje prirodne i poluprirodne elemente unutar urbane sredine, ukoliko se do kraja godine ustanovi mogućnost izlaska na teren, bićete na vreme obavešteni.

 

Zahvaljujemo se na vašem angažovanju i inicijativi za očuvanje i zaštitu prirode.“

v.d. direktora

Marina Šibalić

 

 

Ove godine se navršava tačno pet decenija od stavljanja Spomen park-šume „Kraljevica“ pod (lokalnu) zaštitu, aktom tadašnje Skupštine Opštine Zaječar. Međutim, procedura zaštite, za pola veka nije sprovedena do kraja – ovo prirodno dobro od posebnog značaja za grad Zaječar nije upisano u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Takođe, sama Odluka o zaštiti nije ažurirana i poziva se na akte i Zakone koji već odavno nisu na snazi.