Upoznaj Zaječar - nova inicijativa Fondacije Iskorak

Fondacija Iskorak je počela realizaciju projekta «Upoznaj Zaječar» u saradnji sa poljskom organizacijom Akademija za filantropiju. Ovaj projekat će, između ostalog, obuhvatiti obnovu «Turskih» ili «Rimskih stepenica» na Kraljevici, obeležavanje najmanje 50 objekata od posebnog kulturno-istorijskog značaja posebnim info tablama sa QR (Quick Response) kodom, kao i izradu internet sajta sa detaljnijim informacijama o ovim lokacijama. Skeniranjem QR koda, uz pomoć mobilnog telefona, građani Zaječara, kao i posetioci i turisti će moći da saznaju više o samom objektu putem internet sajta Upoznaj Zaječar. 

 

U Zaječaru postoji veliki broj objekata koji poseduju nesumnjiv kulturno-istorijski značaj. Međutim, informacije o ovim objektima nisu lako dostupne, a posebno je izazovno za turiste i posetioce iz drugih gradova da saznaju više o kulturno istorijskom nasleđu grada. Info table i sajt «Upoznaj Zaječar» upravo imaju za cilj da odgovore na ovu potrebu i omoguće kako stanovnicima Zaječara, tako i turistima da na zabavan i jednostavan način nauče više o gradu i objektima od kulturno istorijskog značaja.